Reklama
 
Blog | Tomáš Augustýn

Příprava investic v kraji vázne

Hospodaření Kraje Vysočina skončilo v roce 2016 s přebytkem 510 miliónů korun. Zdálo by se to jako dobrá zpráva, ale není tomu úplně tak.
Pan Pavlík, náměstek hejtmana, uvedl, že část peněz bude přesunuta do Fondu strategických rezerv a část na investice v dalších letech. To bohužel ukazuje na neschopnost současného vedení připravit a realizovat investice tak, aby byly hotové už v daném roce. Místo toho budou peníze zatím ležet na účtu a ztrácet na hodnotě. V době rekordně nízkých úrokových sazeb, kdy je úrok nižší než inflace, je to řešení nehospodárné.
Raději bych finance viděl investované do sociálních služeb nebo dopravní obslužnosti, aby občanům neujížděli autobusy do okolních vesnic, když přijedou do okresního města vlakem. Nebo do školství, kde je kraj nejen zřizovatelem středního školství, ale řídí financování regionálního školství. Jako ředitel základní školy opakovaně z krajského úřadu slyším, že na něco nejsou peníze, například kraj nepovoluje navyšování kapacit tolik potřebných školních družin, aby mohli oba rodiče bez překážek pracovat.
Hospodárné nakládání s penězi a dobře připravené projekty sloužící občanům považuji za základní úkol pro každého zodpovědného politika.

Reklama