Reklama
 
Blog | Tomáš Augustýn

Jak vidíme moderní Česko v naší blízké budoucnosti?

Na programové konferenci, která se konala v sobotu 28. ledna v pražském Michnově paláci, byli zástupci krajských organizací z celé ČR seznámeni s komplexní představou TOP 09 o společenském vývoji v naší zemi během příštích třinácti let pod názvem VIZE 2030.
„Autorský tým s předsedou Miroslavem Kalouskem okomentoval důvody, které vedly vedení strany k vypracování tohoto materiálu. Předseda strany ve svém úvodním vystoupení mimo jiné apeloval na prosazování zájmů střední třídy a dále na potřebu budování společnosti vzdělané, konkurenceschopné a bohaté nejenom v rovině materiální, ale i duchovní. Následně garanti jednotlivých kapitol, kterých je celkem osm, představili plénu jejich obsah,“ přiblížil průběh konference místostarosta Havlíčkova Brodu a člen krajského výboru TOP 09 Vysočina Libor Honzárek.
Konference se zúčastnil také ředitel ZŠ v Novém Veselí a člen krajského výboru TOP 09 Vysočina Tomáš Augustýn: „Představení Vize 2030 vnímám jako velký krok kupředu. Jedná se o první verzi, která bude podrobena diskuzi napříč členskou základnou. Jako prvotní materiál je vize velmi kvalitně připravena, jednotlivé kapitoly měli na starosti naši straničtí odborníci. Pro mne osobně je velmi potěšující, že je školství uvedeno hned jako první, a tudíž klíčová kapitola. Zpracovával ji senátor Jiří Růžička, ředitel gymnázia Jana Keplera a je vidět, že je to člověk z praxe a dobře zná palčivé nedostatky současného školského systému. Věřím, že tato vize nás nabije pozitivní energií a ve volební kampani budeme schopni ukázat, jak vidíme moderní Česko v naší blízké budoucnosti.“
Velmi pozitivní dojem z VIZE i samotné akce měl také krajský místopředseda Kryštof Kothbauer z Jihlavy: „TOP 09 ukázala, že má jasnou představu o tom, kam se má naše země vyvíjet a zároveň kompetentní odborníky, kteří tuto představu dokáží naplnit. Těžko vyzdvihnout pouze některou z tematických oblastí, protože úspěch a kvalitu života v naší zemi bude do budoucna určovat zejména to, že žádná oblast nebude zanedbána. Jako občan bych si přál dožít doby, kdy bude Česká republika odpovídat naší představě načrtnuté v dokumentu Vize 2030.“

Reklama